Een betere maatschappij bouwen met Blockchain toepassingen

Samenbrengen, versterken en versnellen van kennis, oplossingen en ecosysteem

Wij ontwerpen en bouwen op Blockchain gebaseerde software oplossingen, en stimuleren het ecosysteem met het organiseren van conferenties en de grootste blockchain hackathon van Europa, en met publicaties in ons eigen magazine.

Derde editie

Missie

Blockchaintechnologie heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen om de wereld een betere plek voor iedereen te maken. En wij willen daar een steen aan bijdragen, door het delen van collectieve kennis, een open speelveld te creëren en alle koplopers, creatieven, innovators en belangrijke spelers samen te brengen.

Daarom ontwikkelt DutchChain niet alleen software oplossingen, maar delen we deze actief via ons magazine en door het organiseren van conferenties en hackathons. Wij geloven dat door uniforme ontwikkeling, open en gelijkwaardige samenwerking en het bouwen van een ecosysteem waar we onze gezamenlijke kennis kunnen delen en versnellen, we de maatschappij als geheel kunnen verbeteren.

Visie

Samen voorop lopen, vernieuwen en bouwen aan een visie. Samen de flexibiliteit scheppen die zorgt voor vertrouwen, beweeglijkheid en betrokkenheid voor iedereen in onze samenleving. Het scheppen van beleidsvrijheid, niet meer gebonden aan bureaucratie en toenemende regeldruk of fraudegevoeligheid, maar de toon zet in vertrouwen en efficiëntie, met blockchain-technologie als motor voor democratie, openheid en participatie. Samen en voor iedereen.

Nederland heeft nu een prachtige kans om mondiaal het voortouw te nemen in de ontwikkelingen rondom Blockchain technologie. Het biedt de sleutel naar het bouwen van nieuwe Nederlandse online multinationals. Wij willen de volgende stap richting innovatie en de wereld verbeteren zetten. Door daarin samen te werken, kunnen we de rest van de wereld laten zien wat we in huis hebben en zelfs onze blockchain toepassingen gebruiken als een nieuw en succesvol nationaal exportproduct.

Blockchain Uitgelegd

Het World Economic Forum noemde blockchain als één van de zeven technologien met de potentie om de wereld te veranderen, met toepassingen voor gezondheidszorg, de voedselindustrie, energie, smart industrie, tot logistiek en overheid.

Bekijk onze video met uitleg over de werking van blockchaintechnologie.

Whitepaper
Government as a Service

Blockchain kan een oplossing bieden voor overheden om beleidsvrijheid te scheppen, terwijl de noodzaak voor bureaucratie en fraudegevoeligheid drastisch verminderd wordt. – door Rutger van Zuidam

Wij werken voor

Groter en beter door uniforme ontwikkeling

DutchChain wil geen one-stop shop voor afzonderlijke softwareproducten zijn, en daarom hebben we voor een compleet andere benadering gekozen. Niet afzonderlijk het wiel opnieuw uitvinden, maar een uniforme proeftuin-benadering, zodat we al lerende, samen met instanties, schaalbare toepassingen kunnen bouwen op een steeds hoger niveau.

Geen afzonderlijke projecten, maar een jaarlijkse cyclus met steeds grotere en bredere toepassingen. De instanties waarmee we samenwerken zijn dan niet onze klanten, maar ambassadeurs voor vernieuwing, die voorop lopen op het gebied van innovatie, bewapend met concrete toepassingen en aantoonbare resultaten.

Het door DutchChain ontwikkelde smart voucher systeem voor Groningse minima is in samenwerking met de Gemeente Groningen ontwikkeld en wordt inmiddels door duizenden mensen gebruikt. Dit systeem geeft instanties en andere partijen de mogelijkheid geeft om programmeerbare, voorwaardelijke transacties en geldstromen te creëren. Toeslagen en kortingen voor minima worden als ‘smart vouchers’ uitgekeerd, in plaats van euro’s. Verrekeningen met dienstverleners zijn hiermee volledig geautomatiseerd, waarbij de controleerbaarheid en verantwoording worden verbeterd, terwijl de bureaucratie juist wordt verminderd. Dit systeem is daarmee heel veelzijdig, en bijvoorbeeld ook toepasbaar voor andere toeslagen, schuldenverrekening of schuldsanering.

Het gezicht achter DutchChain

Rutger van Zuidam (1983, Groningen) is ondernemer en eigenaar van DutchChain, een toonaangevend Nederlands blockchain bedrijf met een missie: met blockchain-technologie en -toepassingen de samenleving verbeteren. Het bedrijf houdt zich bezig met o.a. het ontwikkelen van software (as a service) toepassingen, het organiseren van evenementen rondom het blockchain ecosysteem en publicaties via een online magazine.

Sinds 2010 is Rutger actief als specialist op het gebied van Blockchain en Bitcoin en richtte in 2013 het online magazine IntoBitcoin.com op.